Spotkajmy się w Future Zone

i rozpocznij nowy, lepszy rozdział swojego życia!

Aby aplikować do naszej szkoły, wypełnij formularz:

Rekrutacja

Podaj dane dziecka:

Formularz kontaktowy – co dalej:

  • Po przesłaniu do nas formularza, otrzymasz potwierdzenie jego złożenia na swoją skrzynkę mailową.
  • W ciągu 48 godzin skontaktujemy się z Tobą telefonicznie lub mailowo (możecie Państwo w treści określić jaki sposób komunikacji preferujecie) i umówimy się na spotkanie. Może to być spotkanie online lub w formie tradycyjnej.
  • Po spotkaniu w ciągu 7 dni otrzymasz informację zwrotną dotyczącą spotkania w formie elektronicznej.
  • W razie pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod wskazanym numerem telefonu lub drogą mailową.

REGULAMIN REKRUTACJI

Rekrutacja do liceum ogólnokształcącego FUTURE ZONE

ETAP I
Wyrażenie chęci do wzięcia udziału w procesie rekrutacji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie https://www.futurezone.pl/zapisz-sie/

ETAP II
Rozmowa w formie on-line z kandydatem i jego rodzicami nt. wartości, na których opiera się działalność edukacyjno-wychowawcza liceum Future Zone, działań statutowych szkoły oraz kwestii organizacyjnych, a także na temat oczekiwań kandydata i jego rodziców wobec szkoły.

ETAP III
Powiadomienie w formie wiadomości e-mail o decyzji przyjęcia / nieprzyjęcia kandydata do szkoły.

ETAP IV
Podpisanie umowy wstępnej oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 1000 PLN. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej odbywa się na podstawie otrzymanej faktury na wskazane konto. Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. W sytuacji, gdy klasa pierwsza nie zostanie utworzona, opłata rekrutacyjna zostanie zwrócona.

Liceum zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia kandydata do liceum po przeprowadzonej rozmowie rekrutacyjnej bez wskazania przyczyny.