UCZYMY MYŚLENIA

$

zapisz się

Future Zone to nowa jakość edukacji!

Pierwsze liceum, w którym uczniowie uczą się nie dla szkoły, ale dla życia.

Odkrywanie

siebie i relacji społecznych

Myślenie

krytyczne, analityczne i niekonwencjonalne

Inteligencja

klasyczna i emocjonalna na wysokim poziomie

Kompetencje

międzykulturowe, językowe i adaptacyjne

Praca zespołowa

oparta na priorytetach i wartościach.

Pewność

i odpowiedzialność za dokonywane wybory

To najważniejsze umiejętności XXI wieku, niezbędne, aby osiągać rezultaty, cele w życiu i spełniać marzenia.
W naszej szkole zdobędziesz je w naturalny, a więc najbardziej efektywny dla Ciebie sposób.

Dlaczego liceum?

Future Zone to liceum, w którym uczniowie doświadczają edukacji łamiącej schematy i dającej im możliwość indywidualnego rozwoju, a tym samym kroczenia drogą ku ich wymarzonej przyszłości.

To idealny wiek na rozwój najbardziej potrzebnych w życiu umiejętności.

Na czym polega rewolucja w naszym nauczaniu?

Zamiast codziennych ocen wyrażonych cyfrą, nauczyciele wspierają uczniów w indywidualnym rozwoju, dając im informacje zwrotne, dzięki którym wiedzą, co potrafią, a nad czym powinni jeszcze pracować oraz doceniając wysiłek i zaangażowanie
Zamiast uczenia się dla szkoły, uczniowie uczą się dla życia, najlepiej wykorzystują swój potencjał i realizują swoje pasje, biorąc pod uwagę potrzeby wciąż zmieniającego się świata
w
Zamiast wkuwania regułek uczniowie myślą, dyskutują, tworzą, mają otarte umysły i realizują własne pomysły czyli efektywnie się uczą
Zamiast porównywania się i rywalizowania ze sobą uczniowie współpracują, budują relacje w oparciu o porozumienie i konstruktywną komunikację

Wyłam się

ze schematu

i nie zmarnuj

swojej szansy!

REGULAMIN REKRUTACJI

Rekrutacja do liceum ogólnokształcącego FUTURE ZONE

ETAP I
Wyrażenie chęci do wzięcia udziału w procesie rekrutacji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie https://www.futurezone.pl/zapisz-sie/

ETAP II
Rozmowa w formie on-line z kandydatem i jego rodzicami nt. wartości, na których opiera się działalność edukacyjno-wychowawcza liceum Future Zone, działań statutowych szkoły oraz kwestii organizacyjnych, a także na temat oczekiwań kandydata i jego rodziców wobec szkoły.

ETAP III
Powiadomienie w formie wiadomości e-mail o decyzji przyjęcia / nieprzyjęcia kandydata do szkoły.

ETAP IV
Podpisanie umowy wstępnej oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 1000 PLN. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej odbywa się na podstawie otrzymanej faktury na wskazane konto. Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. W sytuacji, gdy klasa pierwsza nie zostanie utworzona, opłata rekrutacyjna zostanie zwrócona.

Liceum zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia kandydata do liceum po przeprowadzonej rozmowie rekrutacyjnej bez wskazania przyczyny.